Δ(19 vs 18) Scenario

In order to propagate through space and interact we shall attemp it using string theory One must therefore imagine scenarios in which these extra dimensions would not be observed in experiments so it would become irrational partitions.

In turns out that quantum string theory always destroys the symmetries of the classical string theory, except in one special case: when the number of dimensions is 10. That's why string theory works only in 10 dimensions (Physicsforums).

default

Below is a model of E11 (shown by 11 dimensions). Its absolute dimensions represent all related key knowledges of modern physics. Moreover a model that represents Quark-Gluon Plasma, with fundamental forces in the early stage after Big Bang.

Five consistent versions of superstring theory were developed before it was conjectured in the mid-1990s that they were all different limiting cases of a single theory in 11 dimensions known as M-theory (Wikipedia).

default

This tabulation is confined within a 24-cell hexagon which is formed when integers are sequentially added to a field of tessellating equilateral triangles. Here the path of the integers is changed whenever a prime number is encountered.

spin

By this 900 the cycle will happen by 19 collumn of The Power of 168 vs 618 vs 18 rows of The Prime Recycling ζ(s). So by the next turn it generate the cycle of (Δ1) out this 619 vs 618.

|     1st (Form)     |     2nd (Route)     |     3rd (Channel)    |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 150 | 151| 152| 153| 154| 155| 156| 157| 158| 159| 160| 161| 162| 163| 164| 165| 166| 167| 168|
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+
 Δ1 | 19 | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103| - | - | - | 
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ2 | 20 | 26 | - | 38 | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | 98 | 104| - | - | - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
 Δ3 | 21 | 27 | - | 39 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 99 | 105| - | - | - |
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ4 | 22 | 28 | - | 40 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - |100 | - | - | - | - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ5 | 23 | 29 | - | 41 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - |101 | - | - | - | - | 
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ6 | 24 | - | - | 42 | - | 54 | - | - | 72 | 78 | - | 90 | 96 | - | - | - | - | 114|
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+  
 Δ7 | 25 | - | - | 43 | - | 55 | - | - | 73 | 79 | - | 91 | 97 | - | - | - | - | - |
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ8 | - | - | - | 44 | - | 56 | - | - | - | 80 | - | 92 | - | - | - | - | - | - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ9 | - | - | - | 45 | - | 57 | - | - | - | 81 | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ10 | - | - | - | 46 | 52 | 58 | - | 70 | - | 82 | 88 | 94 | - | - | - | - | 112| - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ11 | - | - | - | 47 | 53 | 59 | - | 71 | - | 83 | 89 | 95 | - | - | - | - | 113| - |
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  T
 Δ12 | - | - | - | 48 | - | 60 | 66 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 108| - | - |  H
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+  E
 Δ13 | - | - | - | 49 | - | 61 | 67 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 109| - | - |
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  P
 Δ14 | - | - | 32 | 50 | - | 62 | 68 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 110| - | - |  O
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  W
 Δ15 | - | - | 33 | 51 | - | 63 | 69 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 111| - | - |  E
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  R
 Δ16 | - | - | 34 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106| - | - | - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  O
 Δ17 | - | - | 35 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107| - | - | - |  F
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ18 | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |102 |  -| - | - | - | ∑=168
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17| 18 | 19 |  V
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  S
   |    Δ  Δ        |           Φ12   |    Δ          Δ |
      113 150                  ≜114-25     557        619 = 1+618

Now let's plot the above polariation in to a complex number. Thus all together would complement The Δ(19 vs 18) Scenario which is contained in the Riemann hypothesis, a conjecture about the distribution of complex zeros of the Riemann zeta function that is considered by many mathematicians to be the most important of unsolved problems in pure mathematics.

The solution is not only to prove Re(z)= 1/2 but also to calculate ways for the imaginary part of the complex root of ζ(z)=0 and also to solve the Functional equations of Riemann

According to the results of Princeton University USA in 1972, the distribution of the prime numbers shows in the Riemann zeta function between the position of its complex zeros and middle axis is identical with the rotation curve of energy distribution.

Riemann hypothesis

Because the cluster is managed over the internet, new compute nodes can be added with minimal effort Visualization tools enable researchers to explore the prime hexagon quickly and discover patterns that can be further analyzed